Megjelent a Csángó galuska

A moldvai csángómagyarok körében még soha, senki nem írt le  receptet, kézzel írott feljegyzések sem forognak az asszonyok  között, soha nem is főztek kötött szabályok szerint.  A Csángó galuska című könyv másfél száz Moldvában gyűjtött receptet tartalmaz, amelyeket a hagyományos konyhai és étkezési szokások leírása egészít ki. Különlegessége, hogy a receptek egy részét a csángóasszonyok  eredeti elmondásában is közli.

 

A csángómagyar asszonyokat a családok összetartásában, a háztartás vezetésben, sütés-főzésben a szokás, a hagyományok követése és az Isten segítette. A csángómagyarság fogyása, elvándorlása, asszimilációja az elmúlt évtizedekben felgyorsult, ezért érezték a szerzők: Pákozdi Judit budapesti szerkesztő, újságíró és Nyisztor Tinka moldvai etnográfus sürgető kötelességüknek, hogy a még fellelhető és emlékezetbéli étkezési szokásokat, recepteket felkutassák, lejegyezzék, és közre adják, ezzel reményeik szerint megmentve a feledésre ítélt hagyományok e jelentős körét.

A kötet két részből áll. Elsőként „A szokás nagy úr” címmel élvezetes tanulmány mutatja be a csángók hagyományos és máig élő táplálkozási szokásait, a napi kétszeri étkezés rendjét, az ünnepi és hétköznapi fogásokat, az ételek jellegzetes főzési módját, alapanyagait. A második rész a moldvai csángó asszonyok között gyűjtött másfél száz receptet tartalmazza, némelyiket az asszonyok eredeti elmondását idézve is, de mindet közérthető mai magyarsággal megfogalmazva. A leírásokban azonban sok a hitelesség kedvéért meghagyott ismeretlen csángó kifejezés, melyek megértését külön szómagyarázat segíti. Ennek köszönhetően az ételek minden nehézség nélkül elkészíthetőek.

240 oldal, 210 színes képpel

Könyvesbolti ára 3750 Ft
Kedvezményes ára a kiadónál 3000 Ft 

VÁSÁRLÁS, MEGRENDELÉS

www.baberkiado.hu

Levélben: 
Babér Kiadó 1125 Budapest  Virányos út 16
Telefonon:
+36 1 2002 441 vagy  +36/30/9605919
E-mailben: pakozdijudit@gmail.com