Babér Kiadó

A Babér Kiadó és Szolgáltató Betéti Társaság  25 éves  múltra tekinthet vissza, profilja elsősorban a könyv- és lapkiadás, felnőtt oktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdasági tevékenység. Az alábbiakban megtekintheti, sőt bele is lapozhat megjelent szép, igényes könyveinkbe, tájékozódhat előkészületben lévő kiadványainkról, akcióinkról, és megrendelheti a kiadó által forgalmazott egyéb gasztronómia tárgyú könyveket is. Ezeket a Könyveim menüpont alatt   megtekintheti.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Cím 1125, Budapest, (XII. kerület)
Virányos út 16.
Telefon 06 1/200-24-41
+36 30 96-05-919
Email pakozdijudit@gmail.com

Megjelent könyveink

 

KÁRPÁTALJAI KÓSTOLÓ

 

Ez a kiadvány nem szokványos szakácskönyv, hanem a szabolcs-szatmárihoz hasonló, ám a Kárpátok közelségének köszönhetően tejben, vajban, ízekben gazdag kárpátaljai konyha még fellelhető eredeti ételleírásainak gyűjteménye. A szerző, Pákozdi Judit gasztronómiai újságíróként 1989-től kezdve évekig járta Kárpátalja falvait, városait, hogy a hagyományos recepteket, az ízeket, szokásokat, az ősi tudást még őrző emberektől, asszonyoktól összegyűjtse, lejegyezze, sőt azok falvanként eltérő módjára is kitérjen. A hitelességet megerősítendő, az adatközlők nevét, képét is megörökítette. A könyv először szerény, (fekete-fehér) kivitelben 1993-ban megjelent, de gazdasági okokból nem juthatott el Kárpátaljára, ezért a szerző tovább folytatta a gyűjtést, és a küzdelmet az újabb       kiadásért, ami 2021-ben megvalósult.

Végül 264 ételleírás került a könyvbe, köztük számos olyan, amelyeket az itt élő más nemzetiségűek – ruszinok, ukránok, oroszok, szlovákok, örmények, cipszerek, zsidók és még hosszú a soruk- konyhájából vettek át a magyarok, mert kárpátaljai konyha nem csak egyedi, hanem befogadó is. A receptek elé természetes módon kívánkozott az étkezési hagyományokról, szokásokról szóló fejezet, amelyet a beregszászi illetőségű, a honismeret terjesztése iránt elkötelezett Punykó Mária magyartanár, szerkesztő gyűjtött csokorba, és  dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke ajánlotta az olvasók figyelmébe a kötet borítóján. A 232 oldalas könyvet a helyi kifejezések gyűjteménye és több mint  száz színes kép teszi teljessé.

 

232  oldal, 143  színes képpel
Kiadások: első (fekete-fehér)  1992,  második  bővített 2021
Könyvesbolti ára 3500 Ft
Kedvezményes ára a kiadónál 3000  Ft

Megrendelés

__________________________________________________________________

 

CSÁNGÓ GALUSKA – Nyisztor Tinka, Pákozdi Judit

A moldvai csángó magyarok körében még soha, senki nem írt le  receptet, kézzel írott feljegyzések sem forognak az asszonyok között, soha nem is főztek kötött szabályok szerint. A családok összetartásában, a háztartásvezetésben, sütés-főzésben a szokás, a hagyományok követése és az Isten segítette őket. A csángó magyarság fogyása, elvándorlása, asszimilációja az elmúlt évtizedekben felgyorsult, ezért érezték a szerzők: Nyisztor Tinka moldvai etnográfus és Pákozdi Judit budapesti szerkesztő, újságíró sürgető kötelességüknek, hogy a még fellelhető és emlékezetbéli étkezési szokásokat, recepteket felkutassák, lejegyezzék, és közre adják, ezzel reményeik szerint megmentve a feledésre ítélt hagyományok e jelentős körét.

A kötet két részből áll. Elsőként „A szokás nagy úr” címmel élvezetes tanulmány mutatja be a csángók hagyományos és máig élő táplálkozási szokásait, a napi kétszeri étkezés rendjét, az ünnepi és hétköznapi fogásokat, az ételek jellegzetes főzési módját, alapanyagait.

A második rész a moldvai csángó asszonyok között gyűjtött másfélszáz receptet tartalmazza, némelyiket az asszonyok eredeti elmondását idézve is, de mindet közérthető mai magyarsággal megfogalmazva. A leírásokban azonban sok a hitelesség kedvéért meghagyott ismeretlen csángó kifejezés, melyek megértését külön szómagyarázat segíti. Ennek köszönhetően az ételek minden nehézség nélkül elkészíthetőek.

240 oldal, 210 színes képpel
Kiadások: első 2009, második 2010, harmadik 2014, negyedik 2019
Könyvesbolti ára 3750 Ft
Kedvezményes ára a kiadónál 3250 Ft
Megrendelés

A szerzőkről

Dr. Nyisztor Tinka a moldvai Pusztinán született. Tanulmányait román nyelven végezte, románul is érettségizett. 13 éven keresztül az erdélyi Sepsiszentgyörgyön dolgozott egy gépgyárban. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Budapesten végezte néprajz szakon (1990-1996), ahol Ebéd és vacsora: A táplálkozáskultúra szerkezete egy moldvai faluban (Pusztina 1920-1995) című szakdolgozatával etnográfus diplomát szerzett. Kutatóképző tanulmányokat az ELTE Európai Etnológia Doktori Iskolában, valamint Bukarestben és a svájci Neuchâtelben folytatott, közben saját témáján, szülőföldjén dolgozott. Doktori (PhD) értekezését 2008-ban Budapesten védte meg Hétköznapok és ünnepnapok: A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája címmel. 2001-ben hazatért Pusztinába, ahol a moldvai csángó magyarok mindennapjait éli. A kulturális élet tevékeny résztvevője, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének vallási ügyekért felelős tisztségviselője, a magyar miséért, az anyanyelv templomi használatának bevezetésért küzd évek óta. Pákozdi Judit gasztronómiai újságíróként több évtized óta a magyar konyha hagyományainak megőrzéséért, értékeinek elismeréséért,családösszefogó, nemzetmegtartó erejének tudatosításáért dolgozik. Gyűjti és publikálja a határainkon kívül és belül fellelhető, feledésre ítélt magyar recepteket. Tősgyökeres budapesti, tanulmányait a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán valamint a MÚOSZ Újságíró Akadémiáján végezte. Pályafutását a Vendéglátás című folyóiratnál kezdte, majd a Magyar Konyhánál, Közép-Európa első gasztronómiai magazinjánál folytatta, amelynek munkatársa, majd megszakítással főszerkesztője volt 2006-ig. Azóta saját kiadóját vezeti, amely könyvek mellett megjelentette a Biokosár ökomagazint. Nevéhez fűződik az Ezeríz főzőiskola megalapítása 2003-ban. Eddig 12 szakácskönyvet írt, hatot fordított, tizennégyet szerkesztett. Több mint tíz évig részt vett az InfoRádió Tálaló című gasztronómiai magazinműsorában. Legjelentősebb művei:az 1992-ben megjelent Kárpátaljai kóstoló, és az itt bemutatott Csángó galuska.

APA ÉS FIA Csángómagyar paraszti önéletírások

A kötet két élettörténetet tartalmaz, Jankó János (1901-1977) és fia, Jankó Antal (1936-) életútjának történetét. Mindkét írásmű szerzője Jankó Antal, aki a Moldvai Magyarfaluból származik. Családja, több tucat csángó családdal együtt, a második világháború idején egy jobb élet reményében elhatározta, hogy áttelepül Magyarországra. Útjuk először Bácskába, majd számtalan hányattatáson, tragikus kényszerköltözésen át a Baranya megyei Egyházaskozáron teljesedett ki. Az életrajzok minden olvasó számára tanulságosak és érdekfeszítőek, mert a 20. század történéseinek ezt az eddig homályban maradt részét, még senki nem örökítette meg, az eseményeket megszenvedő emberek példájából pedig ma is erő meríthető.

Az apa, Jankó János maga is megírta élete történetét, ám az azt tartalmazó füzetnek nyoma veszett, de a fia, aki sokszor olvasta, és emlékezetében megőrizte a történeteket, a kétezres évek elején hozzáfogott apja életrajzának „újraírásához” és saját élettörténetének a megörökítéséhez. Mindkét történet a saját emlékekre, valamint a szerzőt nevelő dajka későbbi elbeszéléseire támaszkodik.

Jankó Antal – a népi önéletírókhoz hasonlóan – tudatos céllal és közreadási szándékkal írta meg saját és édesapja életútját. Az írásmű fontos kordokumentumnak tekinthető, de ezen túl egyedisége abban rejlik, hogy a történelmi események leírása mellett egy anya és fia közti, egész életet meghatározó s bizonyos értelemben lebénító viszony, egy nem kívánt gyermek élettörténetét is feltárja. A sajátos keletkezésű életrajzok a személyes történetek a múltunk, különösen az elszigeteltségre ítélt csángómagyarok sorsa iránt érdeklődőknek érdekfeszítő olvasmány, de a társadalomtörténet, életmódkutatás számára is értékes adatokkal szolgálhat. A kötet a szerző és családjának korabeli fekete-fehér fotói zárják, kiegészítve és megerősítve a történet valódiságát. Szerkesztette: Iancu Laura szintén csángómagyar származású író, költő, néprajzkutató.

226 oldal 10 oldal képes melléklettel
Könyvesbolti ára 3000 Ft
Kedvezményes ára a kiadónál 2500 Ft
MOST AKCIÓBAN 1500 Ft!
Megrendelés

CSÁNGÓMAGYAR LEGENDÁK Moldvai magyar mondák és történetek

A Kárpátokon túl, a valahai Etelközben élő, moldvai csán évszázadokon át hűségesen megőrizték egyedi, ősi kultúrájukat, szokásaikat, dallamvilágukat, mondáikat és nyelvújításoktól mentes magyar beszédüket. Akiket ez a kimagasló értékű kincsünk érdekel, azoknak készült a Csángómagyar legendák. A száz moldvai magyar legendát, mondát és történetet csokorba gyűjtő kötet szerkesztője és részben gyűjtője a moldvai származású író, költő, néprajzkutató, Iancu Laura. Az albumot Csurgai-Horbváth Dorottya színes, művészi illusztrációi díszítik. A könyv kiadásában közreműködött a tízéves, határokon átnyúló Keresztszülő-mozgalom, amelyet Böjte Csaba testvér indított útjára, s melynek keretében ma is több ezer moldvai csángó gyermek tanulja magyar nyelvét és ősei hagyományait.

A kötet az alábbi nyolc fejezetből áll:

  • Népi biblia
  • Eredetmagyarázó mondák
  • Néperedet
  • Történeti mondák,hősmondák
  • Történeti mondák,alapítási mondák
  • Vallásos legendák
  • Csodák
  • Vidámtörténetek
Megjelenés: 2015
144 oldal, 87 színes grafika
Ára: 3500 Ft
Megrendelés

ÉDESANYÁM FŐZTJE


Minden ízében valódi emlékkönyv ez a könyv, amely híres férfiak képekkel kísért vallomásait tartalmazza a gyermekkorról, a szülői házról, az örökre felejthetetlen otthoni ízekről. 40 édesbús visszaemlékezést olvashatunk, amelyek egyszerre engednek bepillantást egy-egy család történetébe, az elmúlt fél évszázad történelmének életükben hagyott lenyomataiba, a család féltve őrzött fényképalbumaiba, s az édesanyák kézzel írott receptes füzeteibe.

Ez a könyv egyszerre lebilincselő olvasmány, képes album és szakácskönyv. Az írások jeles írók, színészek, tudósok, közéleti emberek saját tollából, illetve ismert újságírók interjúiból született az elmúlt 30 év során Visszaemlékezések, amelyekből az utódok is töltekezhetnek.

40 vallomás 40+2 recept, 152 oldal, 170 kép
Megjelenés: 2010
Könyvesbolti ára: 2750 Ft
Kedvezményes ára a kiadónál 2000 Ft
Megrendelés

VIRÁGKALENDÁRIUM – névnapi virágválasztó


Ezzel a bájos kis kiadvánnyal a kiadó, nemcsak a névnapra szóló virág kiválasztásának gondját kívánja megkönnyíteni, hanem egy alkalomtól függetlenül ajándékozható elegáns könyvet is kínál az olvasóknak.

A Virágkalendárium a naptári napokat követve ­­minden női névhez ajánl hozzáillő virágot, rövid ismertetővel, és szól az adott név jelentéséről, eredetéről, érdekes történelmi vonatkozásairól is. Megkönnyítendő a választást minden virág mellett szerepel annak színes képe is.

A kötet az év hónapjainak megfelelően tizenkét fejezetet tartalmaz, melyeket a magyar irodalom legszebb verseiből válogatott idézetek vezetnek be. A kötet kislexikonként is szolgálhat a családi könyvespolcon, tartalma nem évül el, alkalomról alkalomra bárki ötleteket meríthet belőle. A felsorolt 688 női néven kívül, aligha van olyan, amely ne szerepelne a tartalomban. Ifjú szülőknek akár még tanácsadóként is szolgálhat névadáshoz. De a férfiakra is gondoltunk, a kötet végén külön fejezetet szól arról, hogy milyen virágot ajándékozzunk nekik, és természetesen szerepelnek a férfi névnapok is

A Kiadó Sulyok Mária és Tímár Zsuzsa 1968-ban megjelent nagysikerű könyvét a mai gazdag virágkínálathoz igazodva dolgoztatta át, és igazította a mai naptári nevekhez, a munkát Nagy Katalin és H. Molnár Tünde végezte el.

Keménytáblás 254 oldal,284 színes fotóval
Megjelenés: 2006

Könyvesbolti ára 2750 Ft
Kedvezményes ára a kiadónál 2000 Ft,
MOST AKCIÓBAN 1000 Ft!
Megrendelés

Kárpátaljai kóstoló


Ez a könyv 1992-ben látott először napvilágot. Nem szokványos szakácskönyv, hanem a szabolcs-szatmárihoz hasonló, ám a Kárpátok közelségének köszönhetően tejben, vajban, ízekben gazdag kárpátaljai magyar konyha még fellelhető, eredeti ételleírásainak gyűjteménye, ami így, ilyen összeállításban korábban soha, sehol nem jelent meg. Ez a gyűjtemény szinte az utolsó pillanatban készült, hiszen a régi tudást, szokásokat, ízeket őrző emberek, asszonyok egyre fogynak, a fiatalok konyhája pedig a globalizáció hatására visszafordíthatatlanul átalakulóban van.

A szerző, Pákozdi Judit gasztronómiai újságíróként évekig járta Kárpátalját, hogy a még fellelhető, eredeti recepteket összegyűjtse, lejegyezze. Étkezési hagyományokkal, szokásokkal foglalkozó szakember, ki a kötetet néprajzi tanulmánnyal kiegészíthette azonban nem akadt akkoriban. Segítséget a kárpátaljai tanítók nyújtottak: dolgozatot írattak az általános iskolát éppen befejező tanulókkal, akik feladatul kapták, hogy odahaza nagyszüleiket, idős családtagjaikat faggassák ki mindarról, amit az emlékezetük még őriz a családi konyháról, a hétköznapi és ünnepi szokásokról. Dolgozataik alapján Penckóferné Punykó Mária beregszászi tanárnő, mesegyűjtő állította össze a könyvet bevezető írást, így egy igazán hiteles étkezési hagyományokat, szokásokat bemutató ismertetővel lett gazdagabb a kötet.

A Kárpátaljai kóstoló sajnos csak Magyarországon volt kapható, mert 90-es évek gazdasági válsága Kárpátalján lehetetlenné tette a könyv terjesztését. Így valójában azokhoz nem jutott el, akiknek eredetileg készült. Ezt a hiányt szeretné most a Babér Kiadó pótolni. Tervei szerint az eredetileg fekete-fehér kiadású kötet átdolgozva, színes képekkel kiegészítve újra megjelenhet.

252 oldal, 222 recept
Első kiadás 1992. Új Mandátum Kiadó
Előjegyzésben Megrendelhető