Csángó galuska

Cím: Csángó galuska 2
Szerzők: Nyisztor Tinka, Pákozdi Judit
Kiadó: Babér Kiadó
Megjelent: 2010
Képek: Pákozdi Judit, Tóth B.Lajos

A moldvai csángó magyarok körében még soha, senki nem írt le receptet, kézzel írott feljegyzések sem forognak az asszonyok között, soha nem is főztek kötött szabályok szerint. A családok összetartásában, a háztartásvezetésben, sütés-főzésben a szokás, a hagyományok követése és az Isten segítette őket. A csángó magyarság fogyása, elvándorlása, asszimilációja az elmúlt évtizedekben felgyorsult, ezért érezték a szerzők: Nyisztor Tinka moldvai etnográfus és Pákozdi Judit budapesti szerkesztő, újságíró sürgető kötelességüknek, hogy a még fellelhető és emlékezetbéli étkezési szokásokat, recepteket felkutassák, lejegyezzék, és közre adják, ezzel reményeik szerint megmentve a feledésre ítélt hagyományok e jelentős körét.

A kötet két részből áll. Elsőként „A szokás nagy úr” címmel élvezetes tanulmány mutatja be a csángók hagyományos és máig élő táplálkozási szokásait, a napi kétszeri étkezés rendjét, az ünnepi és hétköznapi fogásokat, az ételek jellegzetes főzési módját, alapanyagait.

A második rész a moldvai csángó asszonyok között gyűjtött másfélszáz receptet tartalmazza, némelyiket az asszonyok eredeti elmondását idézve is, de mindet közérthető mai magyarsággal megfogalmazva.  A leírásokban azonban sok a hitelesség kedvéért meghagyott ismeretlen csángó kifejezés, melyek megértését külön szómagyarázat segíti. Ennek köszönhetően az ételek minden nehézség nélkül elkészíthetőek.

240 oldal, 210 színes képpel

Kapható